در حال انتقال به بانک ...

processing...

شهید مهدی باکری

ثبت کننده :  ادمین سایت

نام پدر :
تاریخ تولد : دوشنبه 30 فروردین 1333
تاریخ وفات : شنبه 25 اسفند 1363
محل تولد : مياندوآب
محل دفن : اهواز

دلنوشته ها

دلنوشته

شماره تماس شما منتشر نخواهد شد.