در حال انتقال به بانک ...

processing...

درباره وبسایت رفتگان

در سایت  www.raftehgan.ir  واپلیکیشن اندرویدی Raftehgan  ؛شما می توانید برای رفتگان خود یک صفحه اختصاصی خاطرات چند رسانه ای ماندگار را ثبت نمائید..

در این اپلیکیشن و وب سایت شما با عضویت وایجاد یک حساب کاربری وبا استفاده از پنل کاربری می توانید زندگی نامه ، عکس پروفایل ،فیلم ها وصداهای رفتگان خود را جمع آوری وثبت نمایید ویک صفحه اختصاصی برای آنها تشکیل دهید ،همچنین در این پنل به ازاء هر یک از رفتگان یک بار کد QR   جهت ساخت پلاک برای نصب روی سنگ مزار  ویا حک کردن روی سنگ مزار دریافت می کنید وهر شخصی با استفاده از یک گوشی همراه ونرم افزار اسکنر QR  ، واسکن بارکد حک شده (پلاک نصب شده) روی سنگ مزار می تواند وارد   صفحه احتصاصی متوفی شود و پس از بازدید ودر صورت تمایل دل نوشته ای برای شادی روح متوفی وتسلی خاطر بازماندگان قرار دهد.

ودر نهایت یک صفحه خاطرات  چندرسانه ای ماندگار ودر دسترس برای دیگران که آنها نیز می توانند دل نوشته ای به یادگار در آن ثبت نمایند.